Maritimmedisinske fagkurs

 

Årlig fagseminar

Norsk Forening for Maritim Medisin arrangerer ett årlig seminar for godkjente sjømannsleger og alle som er har interesse for maritim medisin. Foreningen har arrangert slike kurs siden 1993. Fra 1998 overtok foreningen ansvaret for de årlige kursene for sjømannsleger etter anmodning fra Sjøfartsdirektoratet. Kurset er i mange år arrangert i samarbeide med Sjøfartsdirektoratet, Saniteten i Sjøforsvaret og Norsk Senter for Maritim- og Dykkemedisin.

Kursene arrangeres fredag og lørdag i uke 42 hvert år. Stedet er Hotell Opera i Oslo. 

Her får du årlig oppdatering og får treffe landets fremste eksperter og kolleger innen fagfeltet maritimt medisin. Detaljert informasjon blir publisert på vår nettside i god tid før kurset arrangeres.

Kursene er godkjent av Legeforeningen som tellende til spesialisering i allmenmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Kurset ble tidligere godkjent av Sjøfartsdirektoratet, men ikke fra 2022. 

Grunnkurs og repetisjonskurs

Norsk Senter for Maritim- og Dykkemedisin arrangeres årlig både grunkurs og repetisjonskurs for sjømannsleger. Grunnkurs må du ha for å bli godkjent som sjømannslege etter FOR-2014-06-05-805 Om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger.

Grunnkurs i maritim medisin

Grunnkurs i maritim medisin arrangeres av Norsk Senter for Maritim og Dykkemedisin. Kurset ble første gang arrangert av Sjøforsvaret i 1999 og gir grunnleggende kompetanse i maritim medisin og en faglig forutsetning for å kunne blir en god autorisert sjømannslege. Kurset gir også autorisasjon som petroleumslege. 

Kurset arrangeres to ganger i året og er av en ukes varighet. Se informasjon om neste kurs på nettsiden til Norsk Senter for Maritim Medisin. Oppdatert informasjon om kurset finner du her

Repetisjonskurs for sjømannsleger

For å få fornyet godkjenning som sjømannslege kreves det at legen gjennomfører et oppdateringskurs og består eksamen hvert femte år. Norsk Senter for Maritim- og Dykkemedisin arrangerer slike kurs regelmessig. Mer informasjon finner du her

 

Medlemslogin