Fagseminar i maritim medisin 2020

Stedet å treffe maritime medisinere i år var på Hotell Opera i Oslo fra 16. til 17. oktober. Vi arrangerte årets fagseminar for sjømannsleger og alle andre som er interessert i maritim medisin. Dette er årets treffsted for fagfolk som vil pleie og utvikle vårt nettverk både faglig og sosialt.

Program og ytterligere informasjon finner du her. Det er en festmiddag på fredag kveld som krever egen påmelding. 

Når det gjelder smitteverne er vi er godt innenfor de krav myndighetene setter til et lovlig og trygt seminar. Vi har satt et øvre tak på antall deltagere. Vi har vært i kontakt med hotellet og alle regler for smittevern vil bli ivaretatt på en god måte. Noen av foredragene vil av smittevernmessige grunner foregå elektronisk.  

I år arrangeres seminaret over to dager og er på 15 timer. Seminaret er godkjent som emnekurs av Legeforeningen. Seminaret er ikke godkjent som repetisjonskurs av Sjøfartsdirektoratet (men er godkjent som tellende til fornyelse av godkjennelse som sjømannslege iht forskriftens §7b). 

Reise og overnatting ordnes av den enkelte. Hotellet har en del rom til redusert pris for påmeldte forutsatt bestilling før 15 september. Seminaret var fulltegnet.

Det var også åpnet for digital deltagelse via Zoom. Noen av foredragsholderne og noen av deltagere var på Zoom. Til sammen var det 42 deltagere. 

Under seminaret ble foreningens generalforsamling gjennomført. Dagsorden følger vedtektene og årsberetning, regnskap og revisors rapport ble presentert og valg gjennomført. Papirene var tilgjengelig for de fremmøtte.     

 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.