Kontingent

Ved en inkurie har Legeforeningen krevet inn del av årets kontingent i Norsk Forening for Maritim Medisin sammen med den ordinære medlemsinnkreving i Legeforeningen. Dette skaper dessverre noe uklarheter. De som har betalt til Legeforeningen vil få kontingentkrav fra vår regnskapsfører på gjenstående beløp. De som ikke ha betalt til Legeforeningen eller ikke fått krav fra Legeforeningen vil få ordinært kontingentkrav fra NFMM. Alle kontigentkrav fra oss sendes ut elektronisk. 

Vi beklager det ekstraarbeide dette måtte medføre. 

NFMM er avhengig av din kontingent. I tillegg finansierer kontingenten abonnement på verdens eneste fagfellevurderte tidsskrift innen vårt fagfelt - Maritime Health. Presidenten imøteser din snarlige innbetaling. 

Med vennlig hilsen 

Jan Sommerfelt-Pettersen

 

Medlemslogin

Motta NFMM nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.